援助金申請申込み

■Phương pháp đăng ký - Phần 1

Hãy tải phiếu xin tiền hỗ trợ xuống, điền thông tin vào và gửi đến địa chỉ sau đây.
[Địa chỉ gửi đến] Mã bưu chính: 950-0914, 5-2-10 Shichikuyama, quận Chuo, thành phố Niigata, tỉnh Niigata.
>Tải phiếu xin tiền hỗ trợ

■Phương pháp đăng ký - Phần 2

Sau khi chọn phân loại gửi, điền những thông tin cần thiết dưới đây và gửi đi.(※ là bắt buộc điền vào

Thông tin người nộp đơn xin
Họ và tên (tiếng Việt) ※
Họ và tên
(viết bằng chữ Latinh không dấu) ※
Giới tính ※  Nam Nữ
Ngày tháng năm sinh
(chữ số halfwidth) ※
Ngày tháng năm
Năm tốt nghiệp ※
Mã số bưu điện
(chữ số halfwidth) ※
-
Địa chỉ ※
Số điện thoại (chữ số halfwidth) ※ - -
Địa chỉ email (chữ số halfwidth) ※

Nơi làm việc
Tên công ty
Mã số bưu điện
(chữ số halfwidth)
-
Địa chỉ
Mục đích xin ※
Thông tin tổ chức
Ngày tháng năm tổ chức
(chữ số halfwidth)
Ngày tháng năm
Tên gọi sự kiện tổ chức
Người tổ chức
(Đoàn thể tổ chức v.v...)
Số tiền cần thiết
1. Nội dung:
Số tiền:
(Đơn vị bao gồm thuế: yên)
2. Nội dung:
Số tiền:
(Đơn vị bao gồm thuế: yên)
3. Nội dung:
Số tiền:
(Đơn vị bao gồm thuế: yên)
4. Nội dung:
Số tiền:
(Đơn vị bao gồm thuế: yên)
5. Nội dung:
Số tiền:
(Đơn vị bao gồm thuế: yên)

GIAをもっと詳しく知ろう!

フリーダイヤル0120-593-173

受付時間 平日9:00~17:30 土日祝、休校日は除く